TR EN RU

Ortaklık Yapısı


Ortaklık yapısı

 Artı Yatırım Holding A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına,
B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %1’ini, B grubu paylar ise %99’unu temsil etmektedir.

 

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş  
Şirket’in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler  
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı TUTARI (TL) ORANI (%) 
Mehmed Nureddin ÇEVİK A Grubu İmtiyazlı 100,000  1.00 
Gülsemin Çalışkan 1.433.000  14,33 
ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK 995.000  9,95 
BİZ AG B Grubu 900,000  9.00 
Diğer Halka Açık B Grubu 6.572.000 65,72
TOPLAM 10,000,000  100.00