TR
Degerlerimiz

Değerlerimiz


 • İnsana Değer 

  Artı Yatırım Holding olarak çalışanlarımız en değerli hazinemizdir. Farklı görüşlere ve kültürlere saygı duyarız. Mütevazıyız.

 • Dürüstlük ve Güven

  Şeffaflık ve açıklığa dayanan bir çalışma anlayışını benimseriz. Sözlerimizi tutar, taahhütlerimizi yerine getiririz.

 • Başarma Azmi

  Başarıları için düzenli, verimli ve sonuç odaklı çalışır; kalıcı başarılar hedefleriz. Sorunları azaltır, çözümleri çoğaltırız.

 • Yenilikçilik

  Değişime uymak için değil, değişimi yönlendirmek için çalışırız. Yeni ve farklı fikirleri destekleriz. Beklemeyiz, harekete geçeriz.

 • Sürekli Gelişim

  Tüm faaliyetlerimizde iyileştirme ve geliştirme arayışımızı sürekli kılarız. Gücümüzü sürekli gelişimden alırız. Eleştiriye açığız.

 • Sorumluluk Bilinci

  Taşın altına elimizi koymaktan çekinmeyiz. İsraftan kaçınırız.