TR
Bloglar

EGKS Pay Sahipleri


ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİNİ TERCİH EDECEK OLAN PAY SAHİPLERİMİZİN YAPMALARI GEREKEN HAZIRLIKLARA İLİŞKİN

 

BİLGİLENDİRME Bilindiği üzere; 6102 Sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin halka açık şirketler açısından zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Genel kurul toplantılarına sanal ortamda katılma ve online oy kullanabilmeye ilişkin ikincil mevzuat T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Bu çerçevede, uygulamaya geçiş tarihi olan 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren şirketlerin çağrısı yapılacak genel kurul toplantılarında “fiziki katılımlı toplantı ile eş zamanlı” olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından sağlanan EGKS’yi kullanmaları, pay sahiplerinin de elektronik yöntemle ortaklık haklarını yerine getirebilme imkânı sağlanmış bulunmaktadır.

Şirketimiz genel kurul toplantılarında EGKS sistemini kullanmak isteyen pay sahiplerimizin öncelikli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. Kayıt işlemleri https://eyatirimci.mkk.com.tr/ linkinden yapılabilir.

Ayrıca, pay sahiplerimizin EGKS üzerinden genel kurula doğrudan katılım için Nitelikli Elektronik Sertifika almaları veya Güvenli Elektronik İmzaya (veya mobil imza’ya) sahip olmaları gerekmektedir.

Nitelikli sertifika vermeye yetkili kurumlara https://www.btk.gov.tr/elektronik-sertifika-hizmetsaglayicilari linkinden ulaşılabilir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından yatırımcılara ücretsiz EGKS eğitimleri verilecek olup, destek eğitim belgelerine e-MKK Bilgi Portalı’nın https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp linkli özel alanından ulaşılabilir.

Bu linkte yer alan, “Yatırımcı” olarak kullanılacak dokümanlara https://www.mkk.com.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulur.

 

ARTI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

 

pdf'i görüntüleyin