TR
Bloglar

YK Kurulu Kararı Kar Dağıtım


ARTI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

 

YÖNETİM KURULU KARARI

 

Karar No                               : 2021/____

 

Karar Tarihi                         : ____/____/2021

 

Konu                                      : 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin kar dağıtımı hakkında

 

KARAR:

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplandı.

08/10/2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu’ndaki hesaplamaya göre 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin net kar ve zararın aşağıdaki gibi olduğu tespit edildi.

 

  • 2018 yılı: 1.555.343,37 TL net kar,
  • 2019 yılı: 1.143.552,37 TL net zarar,
  • 2020 yılı: 428.511,61 TL net kar,
  • 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait toplam net kar: 840.302,61 TL.

 

Ancak geçmiş yıl zararları, şirketin içinde bulunduğu mali durum ve şirketin alacaklarının tahsil edilememiş olması nedeniyle nakit olarak dağıtılabilir nitelikte bir karın mevcut olmadığı, olağan genel kurul toplantısında 2018, 2019 ve 2020 yıllarında bu sebeple kar dağıtılmaması hususunda genel kurula teklifte bulunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yalçın Yalçınkaya

Şahin Arslantaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Seçim Cenman

Ali Orhan Yalçınkaya

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz Kayhan