TR
GenelBakis

Genel Bakış

 
 

"Her yatırımın bir artısı olmalı."

genel bakisEnerji, gayrimenkul, finans başta olmak üzere farklı sektörlerde yatırımlarını çeşitlendirme ve karlı yatırımların yatırımcısı olma yolunda hedeflerini büyüten Artı Yatırım Holding, gelişme potansiyeli yüksek projelere yatırım yaparak istikrarlı bir büyüme grafiği çizme vizyonunu benimsiyor. Yeni stratejisi doğrultusunda yeniden yapılandırılan şirket, mevcut ve gelecekte var olacak tüm iştiraklerine artı değer katmayı hedefliyor.

Artı Yatırım Holding, hızla değişen pazar dinamikleri ve piyasa beklentilerinin doğurduğu iş fırsatlarını değerlendirebilen, esnek, yenilikçi ve hızlı bir organizasyon yapısına sahip bulunuyor. Aynı zamanda küresel pazarda yer almaya istekli ve cesaretli girişimcileri de finansman olanaklarıyla destekleyip yönlendirerek Türk ekonomisine ve girişimcisine katkı sağlamayı misyon ediniyor.