TR
Haberler

ARTI Genel Kurul Tehir Tutanağı


ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

20 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE YAPILAN

2018, 2019 VE 2020 YILLARINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI

 

 

Artı Yatırım Holding A.Ş.’nin 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 20.08.2021 tarihinde saat 10:00’da “Tryp by Wyndham İstanbul Ataşehir, Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:2-6 İç Kapı No:1 Ataşehir/İSTANBUL” adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 19.08.2021 tarih ve 66530842 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Hakan Aydın ve Sn. Demet Bozer’in gözetiminde toplanılmış ve toplantı esnasında ilgili mevzuat gereği hazır bulunması gereken belgeler ve şirket esas sözleşmesinin hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davetin; Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 28 Temmuz 2021 tarih ve 10375 sayılı nüshasında 369 nolu sayfada ve düzeltme ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 28 Temmuz 2021 tarih ve 10375 sayılı nüshasında 767 nolu sayfasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.artiyatirimholding.com.tr ve Hürriyet gazetesinin 29 Temmuz 2021 tarihli baskısında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket’in 10.000.000,00 TL tutarındaki esas sermayesine tekabül eden ve 100.000 adedi A grubu ve 9.900.000 adedi B grubu olmak üzere her biri 1,00 TL nominal değerde 10.000.000 adet paydan; 100.000,00 TL’lik sermayeye tekabül eden A grubu payın vekaleten ve 711.141,00 TL’lik B grubu payın vekaleten olmak üzere toplamda 811.141,00 TL sermayeye tekabül eden payın vekaleten, 446.015,00 TL’lik sermayeye tekabül eden B grubu payın asaleten olmak üzere, toplam 1.257.156,00 TL’lik sermayeye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği, tespit edilmiştir. Böylece TTK’nın 418. Maddesi ve SPK’nın 29. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 12. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan 25% çoğunluk sağlanamadığından toplantı yönetim kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza edildi. (20.08.2021, İstanbul)

 

 

 

 

Bakanlık Temsilcisi Hakan Aydın

Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer

 

 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin Arslantaş

 

Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz Kayhan