TR
OrtaklikYapisi

Ortaklık Yapısı

 
 


Ortaklık yapısı Artı Yatırım Holding A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına,B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %1’ini, B grubu paylar ise %99’unu temsil etmektedir.

 

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş  
Şirket’in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler  
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı TUTARI (TL) ORANI (%) 
Yalçın YALÇINKAYA 100,000  1.00 
Diğer 9,900,000 99.00
TOPLAM 10,000,000  100.00